top of page
Tapahtumia senioreille
SenioriSolu kummit: Welcome
SenioriSolu Kodit - kummi

SENIORISOLU KUMMIT • SenioriSolu™ kummina toimiminen tarjoaa mahdollisuuden olla tekemässä vapaaehtoistyötä arvokkaan asian puolesta.

 • vapaaehtoistoimintaa yksilötasolla ja yritysyhteistyöllä.

 • Tavoitteena on tuoda iloa ihmisten arkeen, helpottaa yksinäisyyttä sekä lisätä eri ikäisten hyvinvointia ja osallisuutta. SenioriSolu™ kummit ovat tukena auttamassa vanhuksia kodin askareissa.

 • SenioriSolu™ kummit - vapaaehtoistoiminnalla tuetaan apua tarvitsevien vanhusten arkea, jotta kotona asuminen onnistuisi mielekkäänä mahdollisimman pitkään.

 • Toimintaa voidaan kohdentaa myös haastavissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille. Tällaisia tilanteita voivat muun muassa olla yksinäisyys, muistisairaus tai liikkumisvaikeus.

SenioriSolu kummit: Who We Are
SenioriSolu™ kummiyritykset

SENIORISOLU™ KUMMIYRITYKSET

 • SenioriSolu™ kummiyritykset ovat mukana auttamassa huono-osaisimpia ikäihmisiä ja tukemassa heidän hyvinvointiaan.


 • Tärkeintä on mahdollistaa jokaiselle SenioriSolu™ kummiyritykselle mielekäs ja helppo tapa auttaa ja olla osana toimintaa.

SenioriSolu kummit: Who We Are
In the Classroom

SENIORISOLU KODIT - KUMMIT

SenioriSolu™Kummit perehdytys

SenioriSolu kummit: Get Involved
 • Perehdytetyt vapaaehtoiset eli SenioriSolu™kummit vastaavat vapaaehtoistoiminnalla niihin ikäihmisten tarpeisiin, jotka eivät kuulu kotihoidon piiriin. SenioriSolu™kummi voi toimia ystävänä tai juttelijana, lenkkiseurana tai vaikkapa papiljottien laittajana. Tärkeintä on viettää mukavaa ja kiireetöntä aikaa yhdessä. 

 • SenioriSolu™kummit-vapaaehtoiset saavat toimintaan ryhtyessään perehdytyksen sekä säännöllistä virkistys-, koulutus-  ja vertaistoimintaa, kuten kuulumiskahveja. 

 • SenioriSolut™kummit on kohderyhmänsä näköistä toimintaa. Toiminta suunnitellaan aina ikäihmistä ja vapaaehtoista kuunnellen. 


Sovimme kanssasi henkilökohtaisen perehdytysajan. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Tervetuloa mukaan SenioriSolu™kummiksi.  

 • ​Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ennakoi eläkeikäisen parempaa koettua terveyttä ja toimintakykyä. 

 • Myös tyytyväisyys elämään, onnellisuus ja itsetunto usein kohentuvat. 

 • Vapaaehtoisena toimimisen on todettu vähentävän masennusoireita ja suojaavan alakuloisuudelta. 

 • Vapaaehtoistoiminta vaikuttaa myönteisesti myös tekijän identiteettiin ja tarkoituksellisuuden tunteeseen. 

 • Myös vapaaehtoistoiminnan kautta muodostuneet ystävät ja yhteisöt lisäävät ikääntyneen hyvinvointia. 

 • Iäkkäät kokevat usein erityisen antoisaksi sellaisen vapaaehtoistyön, jota tehdään muiden ikääntyneiden parissa. 


Lähde: Vapaaehtoiseksi.fi

In the Classroom

SENIORISOLU KODIT - KUMMIT

SenioriSolu™Kummit perehdytys

SenioriSolu kummit: Get Involved
 • Perehdytetyt vapaaehtoiset eli SenioriSolu™kummit vastaavat vapaaehtoistoiminnalla niihin ikäihmisten tarpeisiin, jotka eivät kuulu kotihoidon piiriin. SenioriSolu™kummi voi toimia ystävänä tai juttelijana, lenkkiseurana tai vaikkapa papiljottien laittajana. Tärkeintä on viettää mukavaa ja kiireetöntä aikaa yhdessä. 

 • SenioriSolu™kummit-vapaaehtoiset saavat toimintaan ryhtyessään perehdytyksen sekä säännöllistä virkistys-, koulutus-  ja vertaistoimintaa, kuten kuulumiskahveja. 

 • SenioriSolut™kummit on kohderyhmänsä näköistä toimintaa. Toiminta suunnitellaan aina ikäihmistä ja vapaaehtoista kuunnellen. 


Sovimme kanssasi henkilökohtaisen perehdytysajan. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Tervetuloa mukaan SenioriSolu™kummiksi.  

 • ​Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ennakoi eläkeikäisen parempaa koettua terveyttä ja toimintakykyä. 

 • Myös tyytyväisyys elämään, onnellisuus ja itsetunto usein kohentuvat. 

 • Vapaaehtoisena toimimisen on todettu vähentävän masennusoireita ja suojaavan alakuloisuudelta. 

 • Vapaaehtoistoiminta vaikuttaa myönteisesti myös tekijän identiteettiin ja tarkoituksellisuuden tunteeseen. 

 • Myös vapaaehtoistoiminnan kautta muodostuneet ystävät ja yhteisöt lisäävät ikääntyneen hyvinvointia. 

 • Iäkkäät kokevat usein erityisen antoisaksi sellaisen vapaaehtoistyön, jota tehdään muiden ikääntyneiden parissa. 


Lähde: Vapaaehtoiseksi.fi

Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -hankkeen vapaaehtoisvalmennuksen esittelyvideo. Lisätietoja www.miinasillanpaa.fi

SenioriSolu kummit: Video
bottom of page