top of page
SenioriSolu%20Kodit%20LAB_edited.jpg

SenioriSolut™ Kodit LAB

LAB: Image

LAB

SenioriSolu Kodit LAB-työryhmä kehittää senioriasumiseen soveltuvaa yhteissuunnittelun alustatalousmenetelmää, jolla mahdollistetaan asukkaiden, suunnittelijoiden, rahoittajien ja tuottajien tavoitteiden yhteensovittaminen kestävällä tavalla yli toimialarajojen.  


Ikääntyvien ihmisten asumiseen liittyväksi erityiseksi ongelmaksi on osoittautunut yksinäisyys, elämisen ja asumisen kalleus. 


  • SenioriSolu™ Kodit konsepti on kestävän kehityksen alustatalousmintamalli, joka edustaa tapaa toteuttaa uudenlaista yhteisöllistä ja turvallista senioriasumista. 

  • Toteutamme yhteistyössä eri toimialojen huippuosaajien kanssa toimivan ja pitkälle kantavan SenioriSolu™ Kodit työskentelymallin, jonka turvin pystymme yhdessä ylläpitämään ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja näin vähentämään tuettua palvelutarvetta, sekä yksinäisyyden tunnetta . 

  • Asiakaslähtöiseen ja palveluohjaukselliseen työskentelytapaan sekä yhteistyöhön voidaan päästä vain ylittämällä johdon, suorittavan henkilöstön, eri palvelusektoreiden sekä asiakkaiden ja palvelujärjestelmän väliset rajat


Haluamme toiminnallamme tuoda iloa ja hyvinvointia ihmisten arkeen.


SenioriSolu Kodit on yhteiskuntavastuullista asumispalvelua tarjoava toimija Suomessa, jonka voimavarana on vahva yhteistyökyky  eri toimijoiden kesken ja halu saada ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi omassa kodissa ja sen ulkopuolella.


SenioriSolut™ Kodit Digi-LAB sivusto

LAB: Text
SenioriSolu Kodit
Katso nyt
LAB: Videos
Juliste 2020.png
LAB: Image
bottom of page