Asiakasohjaus Lahti

IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS LAHDESSA

 

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri Lahti

Asiakasohjaus Siiristä saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko asioimalla paikan päällä asiakasohjaus Siirin palvelupisteellä, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palveluja: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Asiakasohjaus Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Lisätietoja Siirin palveluneuvonnasta: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/

Asiakasohjaus Siiri on muuttanut Lahden palvelutorille kauppakeskus Trion 2. kerrokseen.

 
 

ASIAKASOHJAUS - LAHDESSA

IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS SIIRI LAHDEN PALVELUTORI

KAUPPAKESKUS TRIO  2.KRS

puh. 044 482 5050

ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke 9-16

Yhteystiedot
Lahden Palvelutori, Aleksanterinkatu 18, 2. kerros, 15140 Lahti

Avoinna ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke klo 9-15

Palveluneuvonta

puh. 044 482 5050 ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke 9-16

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien lounasseteleiden jako ma klo 9-11.

Tulosaluejohtaja Corinne Soini
puh. 050 387 8746

Palvelupäällikkö Merja-Liisa Kaaronen
puh. 044 780 2204, palveluasumisen ostopalvelut

Palvelupäällikkö Jenni Tolsa
puh. 050 387 8750, kotihoidon ostopalvelut

Palveluesimies Mari Pynnönen
puh. 044 440 6602

Johtava sosiaalityöntekijä Pasi Ilonen
puh. 044 482 0047

Tulosalueen sihteeri Marika Karhu
puh. 044 753 3980

Asiakasmaksut
puhelinaika ma-pe klo 9–11

puh. 044 018 7186

Gerontologinen sosiaalityö
puhelinaika ma–pe klo 9-12

puh. 044 482 4055

Terveyssosiaalityö
puhelinaika ma–pe klo 12–13

Sosiaalityöntekijä Reijo Lahtinen
puh. 044 018 7505

Sosiaalityöntekijä Janne Nikkinen
puh. 044 440 3706