top of page
Asiakasohjaus Lahti

IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS LAHDESSA

Ikääntyneiden asiakasohjaus Lahdessa: Image

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri Lahti

Asiakasohjaus Siiristä saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko asioimalla paikan päällä asiakasohjaus Siirin palvelupisteellä, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palveluja: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Asiakasohjaus Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Lisätietoja Siirin palveluneuvonnasta: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/

Asiakasohjaus Siiri on muuttanut Lahden palvelutorille kauppakeskus Trion 2. kerrokseen.

Ikääntyneiden asiakasohjaus Lahdessa: What We Do
Ikääntyneiden asiakasohjaus Lahdessa: HTML Embed

ASIAKASOHJAUS - LAHDESSA

IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS SIIRI LAHDEN PALVELUTORI

KAUPPAKESKUS TRIO  2.KRS

puh. 044 482 5050

ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke 9-16

Yhteystiedot
Lahden Palvelutori, Aleksanterinkatu 18, 2. kerros, 15140 Lahti

Avoinna ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke klo 9-15

Palveluneuvonta

puh. 044 482 5050 ma-ti, to-pe klo 9-15 ja ke 9-16

Ikääntyneiden asiakasohjaus Lahdessa: Text
Ikääntyneiden asiakasohjaus Lahdessa: HTML Embed
bottom of page