top of page
  • Writer's pictureSenioriSolu Kodit

Kriisiviestintä Covid 19 - SenioriSolu Kodit

SenioriSolu Kodit tukee ihmisiä kriisin aikana.

Lue tärkeät yleisohjeet vuokranmaksuun poikkeusoloissa: 


COVID-19 viruksen leviämisen aiheuttamien poikkeusolojen johdosta haluamme olla tukemassa asiakkaitamme kriisin aikana. 


Koronaviruksesta johtuen voi vuokranmaksukyky vaarantua. Joustamme vuokran maksamisen kanssa. Jos vuokranmaksukyky heikkenee syystä tai toisesta, kannattaa olla heti yhteydessä vuokranantajaan ja sopia maksuaikataulu vuokran hoitamiseen.


Omalla aktiivisuudella voi välttää vuokran maksamattomuuden aiheuttamat ongelmat.


Kunnioitamme vuokralaisiamme ja haluamme osoittaa, että välitämme asiakkaistamme noudattamalla Vuokralaiset Ry:n ja Takuusäätiön ohjeistusta tarjota vuokranmaksusuunnitelmia asukkaille.


Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne.Ystävällisin terveisin: SenioriSolu Kodit, Markus Grahn -  perustaja


#seniorisolukodit #hyvävuokranantaja #vuokra #koti #covid19 #koronavirus #vuokranmaksu #maksusuunnitelma #yhteiskuntavastuu #kriisi

Post: Blog2 Post
bottom of page