top of page
  • Writer's pictureSenioriSolu Kodit

Uutisia: SenioriSolu Kodit on valittu mukaan Osiris BSR Interreg -hankkeen innovaatio-ohjelmaan.

HAMKin hallinnoima BSR INTERREG OSIRIS- hanke kehittää senioritaloutta Itämeren alueella.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa innovaatiotoimintaa, niin että se vastaa ikääntyvän väestön erityistarpeita ja ratkaisee alueellisia haasteita.


Hankkeen rahoitus on 2,1 miljoonaa euroa

Hankkeessa on mukana viranomaisia, korkeakouluja ja yrityksiä Suomesta, Tanskasta, Virosta, Venäjältä, Latviasta ja Liettuasta


Senioritalous: mistä kyse?

Silver Economy / senioritalous: yli 50-vuotiaat käyttäjät ja kuluttajat

• Seniorit nähdään osallistujina, käyttäjinä sekä tuottajina ja kehittäjinä

Smart Specialisation / Älykäs erikoistuminen: tavoitteena kehittää alueellisia innovaatiota

• Älykäs erikoistuminen edellyttää eri tahojen yhteistyötä: liike-elämä, poliittinen päätöksenteko, koulutus/tutkimus, seniorit

Tarvitaan lisää asiakasymmärrystä yhteiskehittämällä tuotteita ja palveluita ikäihmisten kanssa.

• Suomen nykyinen vanhempi ikäryhmä on keskimääräisesti varakkaampaa, hyväkuntoisempaa ja koulutetumpaa kuin edellinen sukupolvi. Heillä on kokemusta, aikaa ja rahaa sekä valmius kuluttaa.


Lue lisää HAMKin hallinnoimasta BSR INTERREG OSIRIS- hankkeesta tästä.SenioriSolu Kodit

Lahti - Tampere - Helsinki - Jyväskylä - Joensuu

#seniorisolukodit #hyvänmielenyritys #senioriasunto #senioriasunnot #apila-asunnot #yhteisöllisyys #arvokasvanhuus #hyvävuokranantaja #seniorisolu #seniorisolut #kestäväkehitys #asumisenennakointi #senioriasunto #sosiaalinenympäristö #itsenäinenasuminen #itsenäisyydentukeminen #palvelumalli #senioripalvelut #yhteiskuntavastuu #vastuullinenyritys

Post: Blog2 Post
bottom of page