top of page
Wild Flowers

"SenioriSolu Kodit on yhteiskuntavastuullista työtä tekevä toimija Suomessa."

"Konseptimme voimavarana on vahva osaaminen asumisen parissa. Haluamme myös saada ihmiset voimaan hyvin ja tuntemaan itsensä arvostetuiksi omassa kodissa sekä sen ulkopuolella."

Mistä kaikki alkoi?: Image
uusisuunta1.jpg

MISTÄ KAIKKI ALKOI

Mistä kaikki alkoi?: About Us
 SenioriSolu Kodit 266.jpg
 SenioriSolu Kodit 300.jpg
 SenioriSolu Kodit 210.jpg
hippo-89223_1920.jpg
Facebook sivupäivityksiä (4).jpg
Tuotekohitystyö - SenioriSolu Kodit

Päämääränä on vastata ihmisten toiveisiin erilaisista asumisen muodoista

 • Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma, joka yksilötasolla vaikuttaa sekä toimintakykyyn että elämänlaatuun ja voi laukaista moninaisia sairauksia, puhumattakaan mielenterveydellisistä ongelmista.

 • Ongelmia pyritään ratkaisemaan järjestämällä tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka kuormittavat kestämättömällä tavalla Suomen kuntien ja valtion taloutta, eikä lopputulos monesti poista ongelman aiheuttajaa, yksinäisyyttä.

 • ​Asumiskulttuurimme elää tällä hetkellä suuressa muutoksessa. SenioriSolu Kotien päämääränä on vastata ihmisten toiveisiin erilaisista asumisen muodoista ja tuoda helposti sujuvan arjen kautta iloa ja hyvinvointia elämään.

Lue lisää: ARVOT JA IDEA

Kasvot toiminnan takana

 • "Haluan tehdä merkityksellistä yhteiskunnallista työtä asumisen parissa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kehittän ja toteutan erilaisia konsepteja asumisen parissa."   

 • SenioriSolu™ Kodit konseptin perustamispäätöstä ovat omalta osaltaan olleet tukemassa valtakunnalliset ikääntyvien ihmisten asumista ja toimeentuloa käsittelevät tutkimukset ja raportit. Merkittävimmät perustamispäätöstä tukemassa olleista tutkimuksista ja raporteista on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.


Markus Grahn 

SenioriSolu™ Kodit -konseptin perustaja sekä tuotekehitystyöstä vastaava.

Toimeentulo, yksinäisyys ja oma hyvinvointi.

 • Tuettu palveluasuminen on monelle ikääntyneelle ihmiselle tällä hetkellä ainoa vaihtoehto, koska edullista vaihtoehtoa oman kodin ja palveluasumisen välillä ei ole tarjolla.

 • Moni seikka edellä mainittujen lisäksi saattaa alentaa ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä. Suomessa erääksi hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi on noussut ihmisten kokema yksinäisyys. ​

Moni eläkeläinen asuu kaukana tarvitsemistaan palveluista.

 • Useat suomalaiset seniori-ikäiset kamppailevat taloudellisesti tai terveydellisesti kestämättömässä tilanteessa yksin ilman omaa lähellä olevaa, turvallista ja luotettavaa tukiverkostoa.

 • Osa vanhuksista asuu omakotitalossa, jonka ylläpidossa he tarvitsevat apua, mutta tukiverkostoa ei ole tai se on liian kaukana.

 • Lapsilla ja lapsenlapsilla saattaa olla jatkuva huoli omien vanhempien pärjäämisestä. Huono omatunto vaivaa ja tekisi mieli auttaa, mutta avun antaminen saattaa olla ylitsepääsemätöntä pitkien etäisyyksien tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Toiminnan perustaja kertoo...

Mietin usein, miten voisin auttaa ihmisiä omalla toiminnallani asumisen asiantuntijan roolissa.

 • "Miten saattaa ihmisiä yhteen, tuoda parempaa elämänlaatua ja merkitystä elämään? Väestön ikääntyessä erityisesti ikääntyneille soveltuvien asumisratkaisujen tarve kasvaa. Kuntiin tarvitaan asumisratkaisuja, jotka soveltuvat asukkaille, joilla ei vielä ole tehostetun palveluasumisen tarvetta."

Perustamani SenioriSolu Kodit -konsepti luo yhteiskuntavastuullista toimintaa. 

"Ensisijaisena tavoitteenani yksityisenä vuokranantajana on eri-ikäisille suunnattujen vuokra-asumispalvelujen kehittäminen avoimesti ja läpinäkyvästi."

"Lisäksi haluan olla innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien" tuotekehitystyön edelläkävijä asumisen parissa.

SenioriSolu Kodit -Mistä kaikki lähti liikkeelle?

 • Jos seuraat Suomen tiedotusvälineitä, et ole voinut välttyä viime vuosina uutisilta, jotka käsittelevät ihmisten yksinäisyyttä, suurten ikäluokkien ikääntymistä ja eläkkeelle siirtymistä.

 • Ikääntyvä väestörakenne tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin julkista, yhteiskunnan tarjoamaa terveys- ja sosiaaliturvan tukea asumiseen. Suomen valtion rahalliset ja toiminnalliset resurssit eivät välttämättä ole riittäviä turvaamaan täysimittaisesti kaikille eläkeläisille heidän tarvitsemiaan palveluja. 


Lue tästä valtioneuvoston tekemä selvitys asumisen yhteisöllisyydestä ja hyvästä vanhuudesta

Mistä kaikki alkoi?: What We Do
SenioriSolut
Mistä kaikki alkoi?: Image
bottom of page