top of page

SENIORISOLU KODIT - TUOTEKEHITYSTYÖ

Tuotekehitystyö: Text
Tuotekehitystyö: Video

Kuvamuistoja verkostoituvat sote- yritykset hankkeen työpajasta Wanhalla Walimolla 4.11.2019.
#verkostoituvayritys #seniorisolukodit #lab #palvelumuotoilu #tuotekehitystyö

Tuotekehitystyö: Text

SENIORISOLU KODIT TEKEE JATKUVAA TUOTEKEHITYSTYÖTÄ

SenioriSolu Kotien jatkuvan tuotekehitystyön avulla luodaan uusia käyttäjälähtöisiä palvelupolkuja mm. kuntien palvelunohjausyksiköille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.


Tuotekehitystyön tulosten tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.


SenioriSolu Kotien tapa toimia käyttäjälähtöisesti yhdistää asumisen ja asumista tukevat palvelut kunnissa, säätiöissä, yhdistyksissä ja paikallisissa yrityksissä, sekä työntekijät yli toimialarajojen.


"Ennen kaikkea SenioriSolu Kotien tuotekehitystyön tulosten on tarkoitus tuoda arjen turvaa, yhteenkuulumisen tunnetta, arvokkuutta sekä iloa ja hyvinvointia ihmisten elämään." Markus Grahn - CEO/Founder/Owner at SenioriSolu™ Kodit

Tuotekehitystyö: Who We Are
bottom of page