top of page
Woman Checking Data on Tablet

SENIORISOLU KODIT - TUTKIMUS JA DATA

Tämän sinvun aineisto on toiminut lähtökohtana SenioriSolu Kodit-konseptin perustamiselle ja mahdollistanut ainutlaatuisen toimintamallin ikääntyvien asumiseen Suomessa.

ikääntyneiden asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet

Tutkimus & data: Image
interior-2596976.jpg

TUTKIMUS & DATA

Tämän sivun aineisto on toiminut lähtökohtana SenioriSolu Kodit konseptin perustamiselle ja mahdollistanut ainutlaatuisen toimintamallin syntymisen eri ikäisten asumiseen ympärille Suomessa.

Erityisasiantuntija Sari Hosionaho ja asuntoneuvos Raija Hynynen: Tiivistelmä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 keskeisten selvitysten johtopäätöksistä ja suosituksista:


Ympäristöministeriö 2020: Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet

Ympäristöministeriön raportti: Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen kunnissa


STOK 2008: Selvitys senioriasumisen trendeistä ja innovaatioista


Ympäristöministeriön raportti: Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen kunnissa


Yle: Muistin heikkeneminen lisää yksinäisyyttä ja yksinäisyys muistin heikkenemistä. Yksinäiset saavat muita todennäköisemmin myös sydänoireita.


Miina Sillanpään Säätiö: Onnellinen vanhuus tulevaisuuden kodissa


Tutkija Antti Pirisen selvitys: Yhteisöllinen senioriasuminen


Valtioneuvosto tutkimus- ja kehittämishanke ASUVA: Asumisen yhteisöllisyydestä hyvinvointia iäkkäälle


Valtioneuvosto ASUVA loppuraportti: Yksin osana elinkaarta


Valtioneuvosto ASUVA loppuraportti: Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus


Aalto-yliopisto: Ikääntyneen arjen ympäristöt ja palveluverkko : Case Lauttasaari


Hyvän asumisen työkalupakki Uudenmaan liitto: Hankkeessa selvitettiin asumisen asioiden hoitamiseen keskittyvän maakunnallisen toimijan tarvetta ja tehtäviä.


Sosiaali- ja terveysministeriö: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019


STUKES-hanke: Asukaslähtöistä senioriasumista ‐ Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke


Yhteisöllinen senioriasuminen: Kouvolan alueen seniori-ikäisten ajatuksia yhteisöasumisesta


ESS.fi: Yksinäisyys on iso terveysriski - "Mitä vaikeampaa elämässä on, sitä syvempää on yksinäisyys"


Miina Sillanpään Säätiö: Voimmeko vaikuttaa yksinäisyyteen?


Yle: Ihminen, joka on yksinäinen vasten tahtoaan, kokee kivun kovempana ja altistuu muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.


South China Morning Post: Matthias Hollwich - Retirement communities, assisted living facilities, nursing homes – all of these are areas where old people are being stuck together in one place to get them services. But it does not really support people’s wants, needs, and desires


Ilta Sanomat: Sosiaalinen toiminta ja esimerkiksi yhteisölliset asumismuodot voivat lievittää yksinäisyyttä.


Kotiliesi: Esittelyssä kaksi asumistapaa, jotka voivat pelastaa vanhuutesi. Millainen on vanhuutesi unelmien asumismuoto?


Ilta Sanomat: Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä.


Ilmarinen: Joka kolmas vanhuuseläkkeelle siirtyvä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta.


Ympäristöhallinto: Yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä, sekä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta.


TalousTaito: Väestön vanheneminen iskee lujaa asumiseen ja muuhunkin arkeen.


Ympäristöministeriön tiedote: Ikääntyneet haluavat asumaan tavalliseen kerrostaloon palvelujen äärelle.


OP-Media: Asummeko tulevaisuudessa yhä ahtaammin? Eläkeläiset ja opiskelijat yhteen.


ESS.fi: Aikuisten kimppa-asuminen yleistyy Suomessa.


Tilastokeskus: Yksinäisiä on sadointuhansin – yhteistä korkea ikä, pienet tulot ja huono terveys.


SROI (Social Return on Investment)-menetelmän käyttökokemuksia-raportti: Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -paikallishanke.


KestäväKehitys.fi: Väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa haasteita ikääntyneiden asumiselle.


Yle: Britanniassa hallitus on aloittanut hankkeita, joilla yksinäisyyttä pyritään vähentämään.


Jakonen, Aarni-Pekka opinnäytetyö: Edellytykset asuin- ja hoivarakentamisen yhteismallille


Professori Anneli Juntto: Muuttuva asuminen haastaa tutkimuksen ja politiikan,


Raportti Miina Sillanpään Säätiö: Merkityksellistä elämää omassa kodissa -hankkeesta, joka käsitteli tulevaisuuden asumista ja palveluja ikäystävällisessä ympäristössä. Julkaistu 15.3.2019.


Eläketurvakeskuksen tutkimus 3/2018: Tutkimuksen perusteella noin puolet eläkeläisistä koki jonkinasteisia toimeentulovaikeuksia. Lue lisää.


Ympäristöministeriön raportti: Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus


Ympäristöministeriön raportti: Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015


TTS hanke: Ikääntyvät asukkaat taantuvien taajamien voimavara


ILMARINEN tutkimus: Joka kolmas vanhuuseläkkeelle siirtyvä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta.


KUMOUS-hanke: Ihminen digitalisaation keskiössä

Tutkimus & data: Text
Senioriasunnot Lahti.png
Tutkimus & data: Image
bottom of page