top of page

SENIORISOLU KODIT - VUOKRANANTAJILLE

Yhteiskuntavaikuttamista paremman ja turvallisemman ikääntyvien asumisen arjen puolesta.

Vuokranantajat "uutuus": Text
yhteistyö.png
Vuokranantajat "uutuus": Image
Vuokranantajat "uutuus": Text
Vuokranantajat "uutuus": Who We Are

HEI VUOKRANANTAJA

Onko sinulla sijoitusasunto, mutta et ole erityisen kiinnostunut hoitamaan itse vuokraustoimintaa?

Haluaisitko olla mukana yhteiskunnallisesti vaikuttavassa projektissa, jossa sijoitusasuntosi auttaa ratkaisemaan jopa kansainvälisesti merkittävää ongelmaa?

---> HUOM! Oletko kuullut esteettömistä hirsirakenteisista APILA-ASUNNOT sijoituskohteistamme? <----

 • SenioriSolu Kodit vuokraa asuntoja yksityisiltä vuokranantajilta ja jälleenvuokraa huoneistot SenioriSolu Kotien asunnonhakijoille. SenioriSolu Kodit  tekee vuokrasopimuksen asunnon omistajan kanssa. SenioriSolu Kodit valitsee asukkaan ja vastaa vuokrasuhteesta.

 • Vuokraustoiminnasta tulee vuokranantajan kannalta vaivatonta ja asunnon omistaja tekee hyvän työn osallistuessaan ikääntyneiden asumistarpeiden ratkaisemiseen tarjoamalla oman sijoitusasunnon vanhusten pitkäaikaiseksi kodiksi. 

Vuokranantajat "uutuus": Welcome

UUSI APILA-ASUNNOT KONSEPTI ASUNTOJOITTAMISESTA KIINNOSTUNEILLE

Ainutlaatuinen tilaisuus tehdä kestävä sijoitus tulevaisuuteen ja tehdä yhteiskuntavaikuttamista asuntovarallisuutesi avulla paremman ja

turvallisemman ikääntyvien asumisen arjen puolesta.

Vuokranantajat "uutuus": Who We Are
Markus Grahn - vuokranantajat
Vuokranantajat "uutuus": Welcome

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN ASUNTOVARALLISUUDEN AVULLA

Yksityiset vuokranantajat ja SenioriSolu Kodit muodostavat yhteistyöketjun, jolla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Teemme yhdessä yhteiskuntavaikuttamista paremman ja turvallisemman ikääntyvien asumisen arjen puolesta.

 • Vuokranantajan kaksi tärkeintä vuokralaiseen liittyvää toivetta ovat yleensä ajallaan maksettavat vuokrat ja asunnon pysyminen hyvässä kunnossa. Vuokraa asuntosi SenioriSoluille toteuttaaksesi molemmat toiveesi. 

 • Takaamme sinulle 100% vuokranmaksun koko vuokrasuhteen ajan. Jälleenvuokraamme sinun asuntosi vanhusten pitkäaikaiseksi kodiksi. SenioriSolu Kodit valitsee asukkaan ja vastaa vuokrasuhteesta. Sinä voit vuokranantajana nauttia tasaisesta kassavirrasta.

Professional Woman's Portrait
Vuokranantajat "uutuus": Who We Are

Usein kysyttyä - Lue asuntosijoittajien usein kysymät kysymykset täältä.

Vuokranantajat "uutuus": Text
Kaavio 1
Vuokranantajat "uutuus": Image
Vuokranantajat "uutuus": Programs

SENIORISOLU KODIT

 • Vastaa asuntojen vuokraamisesta yksityisiltä omistajilta (ensivuokrasuhde)

 • Vastaa vuokratun asunnon kunnossapidosta ensivuokrasuhteen vuokrasopimusehtojen mukaisesti

 • Tarkastaa asunnon (kuntokartoitus) ja määrittää vuokratason

 • Tarjoaa asunnon ja tekee vuokrasopimuksen 

 • Toimii vuokranantajana ja vastaa vuokranantajan velvoitteista

 • Antaa vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvän alkuperehdytyksen

 • SenioriSolu Kodit velvoittaa jälleenvuokrasopimuksessa asukasta ottamaan kotivakuutuksen ennen asumisen alkamista ja pitämään voimassa kotivakuutuksen koko vuokrasuhteen ajan.

Vuokranantajat "uutuus": Image

USEIN KYSYTTYÄ

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - UKK

Millaisia asuntoja tarvitsemme asiakkaillemme tai minkälainen asunto soveltuu vuokraukseen? Tutustu SenioriSolu Kotien toimintaan ja asuntoihin verkkosivuillamme.


 • Etsimme vuokrattavaksi parvekkeellisia kerrostaloasuntoja (yksiöt ja kaksiot), jotka sopivat ikääntyvien asumistarpeeseen. Asuntojen pinta-alat voivat vaihdella 25–75 m² välillä. 

 • Asunnon lähellä tulee sijaita päivittäistavarakauppa, hyvät julkisen liikenteen yhteydet terveyskeskukseen, sekä peruspalvelujen äärelle.

 • Kerrostaloissa on oltava hissi, jolle pääsy ei vaadi portaissa nousemista. 

 • Kylpyhuoneessa ei saa olla ammetta. 

 • Asunnoissa tulee olla nykyaikainen ja käytännöllinen keittiö, jonka perusvarustukseen kuuluu liesi, liesituuletin, jääkaappipakastin ja säilytystilaa. Huoneistoja on hyvä olla valmiina myös astianpesukone.​ Asunnoissa on helppo liikkua ja huoneistot on varusteltu ikäänty­neille sopiviksi. 

 • Asunnossa pitää pystyä liikkumaan tarvittaessa esim. rollaattorilla. 
Miten vuokranantajan saama ja vuokralaisen maksamana vuokrataso määräytyy?

 • Vuokrataso neuvotellaan aina asuntokohtaisesti.


Neuvotellaanko vuokrasopimus SenioriSolu Kotien kanssa aina erikseen / voiko omistaja vaikuttaa sopimuksen sisältöön?

 • Olemme laatineet vuokrasopimuksen valmiiksi. Asunnon omistaja voi kuitenkin vaikuttaa sopimuksen sisältöön yhteisesti sopimalla.


Millaisen sopimuksen SenioriSolu Kodit tekee asukkaan kanssa?


 • Asukkaan kanssa tehdään normaali huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus, jossa kuitenkin parannettu/turvattu vuokralaisen asemaa sopimalla vuokranantajan irtisanomisajaksi 12 kuukautta. (Irtisanomiseen sovelletaan AHVL:ia kuitenkin siten, että vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta, vuokrasuhteen kestosta riippumatta. Tämä poikkeava irtisanomisaika sovitaan turvataksemme vuokralaistemme kiireetön muutto toiseen asuntoon. 


Huom: mikäli vuokranantaja on myymässä SenioriSolu Kodeille vuokrattua asuntoa voimme tarjota sitä sähköpostituslistallamme oleville vuokranantajille. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme tässäkin tapauksessa mahdollisimman hyvin. Tässä linkki asunnon myyntiin.)


Kantaako SenioriSolu Kodit vastuun huoneiston kunnosta - millaisia huoneistolle aiheutuvia vahinkoja vuokralaisen korvaa / onko SenioriSolu Kodeilla normaali vuokralaisen vastuu?


 • Huoneiston tekninen kunto tarkastetaan yhteistyössä asunnon omistajan kanssa ennen vuokrasuhteen  aloittamista. Huoneiston kunto dokumentoidaan ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan korjausta vaativia seikkoja, omistaja huolehtii niiden korjaamisesta ennen vuokrasuhteen alkua. SenioriSolut vastaa asukkaan huoneistolle mahdollisesti aiheuttamista vaurioista ja niiden korjaamisesta, jotka eivät ole ns. tavanomaista kulumista. Vastaava huoneiston teknisen kunnon tarkastus tehdään omistajan ja SenioriSolu Kotien kesken vuokrasuhteen päättyessä.


Miten SenioriSolu Kotien maksamaa vuokraa korotetaan?

 • Vuokraa voidaan tarkistaa vuosittain kunkin tammikuun 1. päivästä alkaen max 2%, josta vuokranantajan on ilmoitettava viimeistää kuukautta aikaisemmin.


Millä perusteella SenioriSolu Kodit valitsee vuokralaiset?

 • SenioriSolu Kodit käsittelee tulleet asuntohakemukset, haastattelee hakijat, sekä tarkistaa luottotiedot ennen vuokrasopimuksen tekoa.


Pystyykö omistaja vaikuttamaan siihen, kuka asunnossa asuu?

 • Periaatteessa ei, mutta asunnon omistajan toiveet ovat meille aina tärkeitä ja toiveet pyritään myös huomioimaan.


Miten jälleenvuokrattu asunto kannattaisi vakuuttaa?

 • SenioriSolu Kodit edellyttää vuokralaisen hankkivan laajankotivakuutuksen ja pitävän sen voimassa koko vuokrasuhteen ajan. SenioriSolu Kodit vastaa asunnon omistajalle vahingoista vahingonkorvauslain ja asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisilla perusteilla.


Antaako SenioriSolu Kodit omistajalle vakuuden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä - jos antaa, millaisen?

 • SenioriSolu Kodit sitoutuu vuokralaisen vastuisiin ja velvoitteisiin yhdessä allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisesti. Erillistä vuokravakuutta ei pääsääntöisesti anneta.


Kuka korvaa asukkaan mahdollisesti aiheuttamat taloyhtiölle?

 • Asukas vastaa yksin taloyhtiölle aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli asukas ei kykene niitä maksamaan, jäävät kustannukset taloyhtiön vahingoksi.


Onko asunnon omistajalla edelleen normaalit osakkaan oikeudet ja velvollisuudet?

 • Asuinhuoneiden vuokraustoiminta perustuu asuinhuoneistojen vuokrauksesta säädetyn lain 10 luvun tarkoittamaan jälleenvuokraukseen velvoitteineen. Omistajalla säilyy näin ollen edelleen osakkaan oikeudet/velvollisuudet.


Miten varmistutaan, että häiriötilanteissa tieto kulkee mahdollisimman nopeasti ja häiriöihin puututaan nopeasti? Kenen tehtävä on puuttua häiriöihin?

 • SenioriSolu Kodit vastaavat asunnon häiriötilanteista. Luomme myös aina kiinteät yhteydet isännöitsijöihin. Mikäli asumisessa ilmenee ongelmia, puututaan niihin aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Kuinka pitkäksi aikaa omistaja sitoutuu sopimukseen?

 • Omistajan kanssa tehtävä vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Tavoitteena on kuitenkin tarjota aina pysyvä asumisratkaisu mahdollisimman pitkäksi aikaa.


Kuinka omistaja voi päättää sopimuksen?

 • Omistaja voi irtisanoa sopimuksen noudattaen asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain säädöksiä.Irtisanomiseen sovelletaan AHVL:ia kuitenkin siten, että vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta, vuokrasuhteen kestosta riippumatta. Tämä poikkeava irtisanomisaika sovitaan turvataksemme vuokralaistemme kiireetön muutto toiseen asuntoon. Huom: mikäli vuokranantaja on myymässä asuntoa voimme tarjota sitä sähköpostituslistalla oleville vuokranantajille. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme tässäkin tapauksessa mahdollisimman hyvin. Tässä linkki asunnon myyntiin.

Millaisen vuokrasopimuksen asukkaat tekevät SenioriSolu Kotien kanssa?

Vuokranantajat "uutuus": FAQ

TAVOITE

Vuokranantajayhteistyö

 • Lisätä yksityisessä omistuksessa olevien asuntojen määrää vuokra-asuntokäyttöön kasvattamaan ikääntyvien asuntotarjontaa.

 • Kehittää toimiva ja taloudellisesti turvallinen malli, jossa yhdistyvät asunto, asiakasohjaus ja asumiseen tarvittavat neuvonta- ja koordinointipalvelut.

 • Etsitään keinoja, joilla yksityiset tai institutionaaliset vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajat olisivat valmiita vuokraamaan asuntojaan erityisessä asunnon tarpeessa oleville henkilöille ja heidän muodostamilleen yhteisöille.


Kysymys on molemminpuolisten hyötyjen kohtaamisesta, jossa asunnontarvitsijan intressissä on turvallinen asuminen ja vuokranantajan intressissä vuokranmaksun varmuus ja huoneiston kunnon säilyminen pitkäaikaisessakin vuokrasuhteessa, sekä halu toimia yhteiskuntavastuullisesti tarjoamalla asuntoa erityisessä asunnon tarpeessa oleville henkilöille.

Vuokranantajat "uutuus": Welcome

KANNATTAVUUS

Et maksa vuokravälityksestä (tyypillisesti 1 kk:n vuokra) etkä myöskään kuukausittaisesta hallinnointipalvelusta (tyypillisesti 25-50 €/kk)

Vuokranantajat "uutuus": Welcome

EETTISYYS/HYVÄN TEKEMINEN

Ainutlaatuinen tilaisuus vuokranantajana tehdä yhteiskuntavastuullista työtä ikääntyvien asumisen parissa.

Vuokranantajat "uutuus": Welcome

VUOKRAUS

Riskitön, huoleton, kustannustehokas

Vuokranantajat "uutuus": Text
Pretty Woman

VUOKRANANTAJAT

Yksityiset vuokranantajat ja SenioriSolu Kodit muodostavat yhteistyöketjun, jolla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Teemme yhdessä yhteiskuntavaikuttamista paremman ja turvallisemman ikääntyvien asumisen arjen puolesta.

 • Oletko kuullut esteetömistä hirsirakenteisista Apila-asunnot sijoituskohteistamme? 

 • Sijoittaminen Apilataloihin on helppoa ja vaivatonta. Omista kiinteistö ja kaikki muu hoidetaan puolestasi, isännöinti mukaan lukien. Keräämme Seniorisolut-palvelun kautta asukaslistausta, josta valitsemme uuden vuokralaisen tilanteessa, jossa asuntoja vapautuu vuokralle. Senioriasukkaille tarvittavat palvelut tarjolla Seniorisolu-kodit konseptin kautta.

Vuokranantajat "uutuus": Welcome
bottom of page